Тома от Аквино за любовта

ЛЮБОВ

Любов е да желаеш доброто на другия.

Тома от Аквино, Сума на теологията, ч. I, с. 37

Posted in Uncategorized | Leave a comment